Roli i bankës së Shqipërisë në ekonominë shqiptare.