Koncert-Propozim, një projekt bashkëpunim i USH-së me Shoqatën Kulturore Artistike "Prenkë Jakova''