Koncert me pjesë të zgjedhura nga kompozitorë shqiptarë dhe francezë