Klubi Letrar Studentor, pjesë e Nismës Vullnetare Studentore, organizoi takimin me shkrimtarin shkodran Ridvan Dibra.