KINETIKA TOKSIKE E METALEVE TË RËNDA DHE EFEKTET NË SHËNDETIN PUBLIK