Në ambientet e Bibliotekës Universitare u organizua aktiviteti me temë “Informimi për të drejtat e viktimave të veprës penale, në veçanti për të drejtat e viktimave të trafikimit”.