U zhvillua konferenca studentore me temë “Hapësira rurale e Rajonit të Shkodrës. Raste studimore”.