Universiteti i Shkodrës në kuadër të projektit IDEA organizoi më 3 dhjetor, Ditën Ndërkombëtare të Aftësisë së Kufizuar, tryezën e rrumbullakët me temë “Gjithëpërfshirja në Arsimin e Lartë”.