Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore u zhvillua moduli i parë i trajnimit me temë “Të zhvillosh mendësinë investigative në epokën dixhitale”, me studentët e programit të studimi Gazetari-Komunikim.