Departamenti i Mësuesisë në bashkëpunim me Shoqatën “Psikologët Shqiptarë” organizuan Konferencën Kombëtare Shkencore, me temë “Roli i shkollës dhe perspektiva e saj si qendër komunitare.