Ofrimi i shërbimeve të ndryshme shëndetësore falas nga “Organizata Shqiptare e Urdhrit të Maltës” në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë, rreth 300 personave.