Departamenti i Mësuesisë i Fakultetit të Shkencave të Edukimit, zhvilloi temën mësimore mbi Barazinë Gjinore me studentët e Arsimit Fillor e Parashkollor.