Në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Edukimit u zhvillua seminari i hapur me temë “Promovojmë vullnetarizmin - bëhemi vullnetar”