Forumi i 6-të të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor në Beograd, Serbi 2022