Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar i Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi”, realizoi temën “Flipped Classroom”.