Departamenti i Letërsisë në bashkëpunim me Zyrën Arsimore Shkodër, organizuan tryezën e rrumbullakët "Fishta, mundësi dhe sfida në mësimdhënie".