Departamenti i Romanistikës dhe i Gjermanistikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, organizuan takimin: në rrugëtimin e tretë “Vend e kuvend”.