Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizoi ceremoninë e hapjes së masteri-it “Menaxhimi financiar, kontabiliteti dhe kontrolli në administratën publike”.