Faza e dytë e Projektit "Politizimi dhe inkriminimi i organizatave mediatike si shkaktar i dezinformimit në çështjet e shtetit dhe së drejtës"