Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi ftoj për të mbajtur një leksion të hapur në fushen e Marketingut digjital lektoren PhD. Marcia Monteiro – nga ISAG - Shkolla Evropiane e Biznesit në Portugali.