Me datë 10.2 2022 pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës „Luigj Gurakuqi” u organizua një ekspozitë nga 12 studentë te vitit të III te ciklit Bachelor nga programi studimit pikturë–grafikë.