Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me shkollën e mesme profesionale “Hamdi Bushati”, zhvilloi konferencën “E ardhmja e zhvillimit të aftësive në një treg dinamik pune”.