Dy tituj të botuar nga Universiteti i Shkodres si dhe stafi i tij akademik e kërkues.