DT. 17. 12. 2019. DIPLOMOHEN STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”