DEUTSCHE WELLE AKADEMIE, TRAJNIM TREDITOR ME STUDENTËT E GAZETARISË DHE KOMUNIKIMIT