Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi trajnimin “Reanimacioni i neonatit”.