Departamenti i Administrim – Biznesit organizoi leksionin e hapur me temë: “Huamarrje e zgjuar”.