Delegacioni i përfaqësuesve të Asamblesë së Konferencës së Rektorëve të Rajonit të Alpeve të Adriatikut vizitë në Bibliotekën Universitare