Aktiviteti i përvitshëm i Zyrës së Keshillimit të Karrierës dhe Alumnit, “Çmimi i karrierës”