Universiteti i Shkodrës“Luigj Gurakuqi“ organizoi më datë 16.12.2021 në Teatrin “Migjeni” ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2020-2021.