Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua takimi për prezantimin e konkursit të ALBtelecom, në kërkim të një ideje inovative nëpërmjet SuperGeneration.al