Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua një takim, i ideuar mbi bazën e prezantimit të librit “Administrimi Austro-Hungarez i Shqipërisë 1916-1918”.