Bashkëpunimi mes Rektores së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Kolegjit AAB në Prishtinë