Bashkëpunim i frytshëm mes universiteteve shqiptare dhe Universitetit të Strasburgut.