Në Universitetin e Shkodrës ” Luigj Gurakuqi” u organizua më datën 21 Maj 2022, Asembleja e 26-të e Përgjithshme e Konferencës së Rektorëve të Rajonit të Alpeve të Adriatikut.