Antologjia e prozës së shkurtër e shkrimtarëve shqiptarë në malin e zi “TË GJITHË TANËT”