U organizua seminari shkencor me titull “All around soccer”, bashkëpunim i departamentit të Edukimit fizik dhe Sporte dhe Federatës Shqiptare të Futbollit.