Aktiviteti shkencor: “Shtjellë gjuhësore-letrare në fokusin e maturantit”, në kuadër të Ditës Botërore të Librit