Aktiviteti hapës për projektin U2SID, "Bashkëpunime të universitetit me shoqërinë për transformimin dixhital gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor