Aktivitet informues në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në kuadër të Thirrjes së Dytë të Projektit IPA Shqipëri-Mali i ZI 2014-2020.