Fakulteti i Shkencave të Edukimit


Fakulteti i Drejtësisë

Studentë me mesatare më të lartë se gjashtë

Juridik, Viti I
Juridik, Viti II
Juridik, Viti III

Studentë me mesatare më të ulët se gjashtë

Juridik, Viti I
Juridik, Viti II
Juridik, Viti III