Instruksione mbi aplikacionet e office365.com

Në Universitetin e Shkodrës ‘’Luigj Gurakuqi ‘’ aktualisht përdoret platforma office365.com për komunikimin  me email zyrtar në rang universiteti duke perfshirë këtu pedagoge dhe stafe jo akademike.

Në platformën office365.com, përveç outlook-ut ofrohen disa web apps të cilat lehtësojnë ndjeshëm punën e përditshme të studentit dhe të pedagogut.

Disa  prej aplikacioneve që na ofron platforma janë: oneNote, klasat virtuale, word, etj.

Në momentin që do ti vini në zbatim do të keni edhe ndihmën e stafit IT të Universitetit.