Vizitë studimore në kuadër të projektit IDEA në universitetin National and Kapodistrian në Athinë , Greqi