Departamenti i Romanistikës në bashkëpunim me Aleancën Franceze Shkodër, me rastin e festave të fundvitit, më datë 15 dhjetor 2021, organizoi aktivitetin me teme: “Kuzhinë italiane apo kuzhinë franceze? Rivalitet, miqësi, përsosmëri”.