MARDS: Takim menexhues dhe kordinues bilateral Mali i Zi – Shqipëri