Fakulteti Ekonomik i USH ftoj për të mbajtur një leksion të hapur në fushen e Marketingut digjital lektoren PhD. Marcia Monteiro – nga ISAG - Shkolla Evropiane e Biznesit në Portugali.