Departamenti i Letërsisë në bashkëpunim me Zyrën Arsimore Shkodër, tryezën e rrumbullakët "Fishta, mundësi dhe sfida në mësimdhënie".