Në ambientet e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakqui” më 10.12.2020 u organizua Konferenca Ndërkombëtare “ Transhumance and Rural Development”