STUDENTËT E GAZETARISË DHE KOMUNIKIMIT MORËN PJESË NË FORUMIN VII VJETOR TË ZHVILLIMIT TË MEDIAS