Pjesëmarrja e rektores së Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" në Kongresin me temë "Të ndërtojmë së bashku të ardhmen" Turqi, 2021.